Objednávka |Napište nám

Podbrdské muzeum v Rožmitále pod Třemšínem

   Po dvou letech plánování a dalších dvou letech intenzivních příprav vzniklo v Rožmitále pod Třemšínem nové Podbrdské muzeum, jehož celý název napovídá, co vše se za jeho dveřmi skrývá – Podbrdské muzeum s Památníkem Jakuba Jana Ryby a České mše vánoční, galerií a expozicí historických automobilů v Rožmitále pod Třemšínem. Díky obětavé spolupráci stovek odborníků i nadšenců se podařilo vytvořit jedinečné expozice. Přes rozlehlost a členitost PodbrdskeMuzeum_Aerovkyareálu jsou prostory bezbariérové, do pater je bezbariérový přístup zajištěn výtahem.

   Nové muzeum se nachází ve středu města, ve zrekonstruovaném areálu bývalého podniku Agrostroj, který poskytuje velkorysé výstavní i odpočinkové prostory. Přízemí historické budovy je věnováno expozici Pánů z Rožmitála, prostřední patro představuje regionální expozici Jak se žilo na Podbrdsku a podkrovní sál je procházkou životem a jedinečným dílem Jakuba Jana Ryby. V případě Pánů z Rožmitála a Jakuba Jana Ryby se jedná o vůbec první souhrnné zpracování těchto témat.PodbrdskeMuzeum_Stodola

   V přilehlé hale je umístěna expozice historických automobilů čítající nejucelenější sbírku 32 vozů Aero, včetně tří karoserií od firmy Sodomka. Navazující prostora je věnována expozici starých zemědělských strojů a nářadí, jejíž průchod návštěvníka zavede na dětské hřiště s rozhlednou, poskytující krásný výhled na Brdské kopce, a k venkovní interaktivní učebně.

   Podbrdské muzeum v Rožmitále pod Třemšínem, na jehož přípravě a realizaci tří nových stálých výstav se Praga Mystica s.r.o. významně podílela, získalo „Zvláštní ocenění“ v kategorii „Muzejní počin roku 2010“ v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis.

Páni z Rožmitála

   Přízemí Podbrdského muzea návštěvníka zavede do období rodu Pánů z Rožmitála, které je členěno do šesti částí – Kořeny rodu, Sídla Pánů z Rožmitála, Kaple Jiřího z Poděbrad, Komnata královny Johany, Cesta Z Čech až na konec světa a Zdeněk Lev z Rožmitála. V jednotlivých místnostech s dobovým interiérem je představena historie rodu, jehož kořeny sahají až do 12. století, a jsou zde naznačeny osudy jeho nejslavnějších příslušníků – Jaroslava Lva, Johany a Zdeňka Lva. Královna Johana z Rožmitála vládla Českému království po boku svého manžela Jiřího z Poděbrad po několik desetiletí. K vytvoření představy o životě této pozoruhodné ženy je zde vytvořena „komnata královny Johany“, navozující atmosféru vrcholného středověku. Její bratr, Jaroslav Lev z Rožmitála, vedl nejproslulejší výpravu českých rytířů, putující z Čech až na konec světa, kterou přibližuje stylizovaná místnost s mohutnou středověkou lodí.

PodbrdskeMuzeum_Rozmitalove_Koreny   PodbrdskeMuzeum_Rozmitalove_Komnata

   Renesanční šlechtic a královský regent Zdeněk Lev z Rožmitála dosáhl díky svému postavení největšího rozkvětu rožmitálského panství. Jemu věnovaná místnost ukazuje vrchol i strmý pád kdysi slavného rodu. Expozice zahrnuje množství informací nejen na grafických panelech, ale také ve formě filmových projekcí. Atmosféra období je vytvořena řemeslně propracovanými replikami dobových předmětů a podbarvena hudbou, která byla zkomponována pro tuto expozici.

PodbrdskeMuzeum_Rozmitalove_Cesta

Jak se žilo na Podbrdsku

   Prostřední patro je věnováno brdské přírodě, místním řemeslům, historii kraje a města, životu zdejších obyvatel, významným osobnostem, zájmovým činnostem i lidové tvořivosti. Návštěvníky jistě upoutá množství nashromážděných předmětů zasazených do jejich původního prostředí. V „galerii osobností“ nejednoho návštěvníka překvapí, kolik zajímavých a slavných osobností z tohoto koutu republiky pochází. Modeláři se rádi pokochají pohledem na modely letadel. V závěru expozice návštěvníka ohromí unikátní model Chrámu svatého Víta ze stébel žitné slámy a sbírka více než 500 ručně vyřezávaných městských znaků a šlechtických erbů.

PodbrdskeMuzeum_Podbrdsko_Remesla   PodbrdskeMuzeum_Podbrdsko_Osobnosti

Jakub Jan Ryba

   V podkrovním sále se návštěvník dostává do světa hudby. Velkoryse pojatý životopis zahrnuje období od Rybových předků až po jeho potomky. Expozice je podle jednotlivých časových období Rybova života členěna do osmi částí – Rybova doba, Přeštice a Nepomuk, Praha, Nepomuk a Mníšek, Rožmitál a dílo, Česká mše vánoční, Potomci a Péče o odkaz. Návštěvník prochází dobově zařízeným salónem s posezením a jednotlivými obdobími Rybova života, která jsou pro přehlednost barevně odlišena.

PodbrdskeMuzeum_Ryba_Salon   PodbrdskeMuzeum_Ryba_Praha

   Expozice návštěvníka seznamuje s neobyčejným životním příběhem a dramatickým osudem kantora a hudebního skladatele, jehož jméno je nerozlučně spjato s Rožmitálem a zde složenou Českou mší vánoční, která ho proslavila po celém světě. Po procházce expozicí však návštěvník pochopí, že Ryba je autorem obrovského množství rozmanitých skladeb i jedinečných literárních děl. Každého jistě potěší množství originálů i jedinečná sbírka kopií Rybových rukopisů. Rybovo prostředí je naznačeno například stylizovanou třídou, kde může návštěvník posedět. Rybův rozmanitý život přibližují také filmové projekce, stejně tak jako Rybova doba a Rybova tvorba. V celé expozici zní tóny Rybových současníků a především Ryby samotného.

PodbrdskeMuzeum_Ryba_Dilo

   Všechny expozice jsou obsahově rozšířeny v rozsáhlých databázích přístupných přímo v prostorách Podbrdského muzea prostřednictvím dotykových obrazovek.

   Nový areál Podbrdského muzea byl otevřen s tradičním červnovým příjezdem královny Johany a její družiny dne 25. 6. 2010.

   Více o Podbrdském muzeu najdete zde. Zápisy návštěvníků z návštěvní knihy najdete zde.

   Na přípravě a realizaci nového Podbrdského muzea se podílelo množství partnerských organizací a spolupracovníků, kterým patří velký dík.

PŘÍPRAVA A REALIZACE EXPOZIC
Praga Mystica s.r.o.

OBSAH

Páni z Rožmitála
Bohumil Vurm

Jak se žilo na Podbrdsku
Hana Křepelková, Marie Kabátníková,
Rudolf Šimek, Jana Šimková

Jakub Jan Ryba
Ivana Hoyerová

ODBORNÁ SPOLUPRÁCE
Ondřej Buralt
David Fischer
Miroslav Hásek
Hubert Hoyer
Rastislav Korený
Simona Kotlárová
Eva Peštová
Věra Smolová
Jiří Woitsch

VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ

Páni z Rožmitála
Jakub Jan Ryba
Zuzana Foffová

Jak se žilo na Podbrdsku
Ondřej Kamenický

HUDBA
Jan Jirásek
Lukáš Sommer
Jakub Jan Ryba
Wolfgang Amadeus Mozart
Ludwig van Beethoven
Joseph Haydn

FOTOGRAFIE A FILMY
Petr Polák
Archivy jednotlivců a institucí

ANGLICKÉ PŘEKLADY
Dominik Jůn

JAZYKOVÉ ÚPRAVY
Dorota Müllerová

VínoBoschTarotAdopce