Objednávka |Napište nám

Češi vytvořili repliku středověkého orloje pro Nizozemí

Orloj_Celek zavreny  Více než dva roky zkoumání, konzultací, navrhování, vizualizací a výroby vyvrcholily velmi intenzivním týdnem instalace v Nizozemském městě ´s-Hertogenbosch. Výsledkem česko-nizozemské spolupráce je desetimetrová replika středověkého interiérového orloje z doby Hieronyma Bosche, která byla slavnostně odhalena 30. května 2010.

   Podobný orloj kdysi stával v katedrále svatého Jana, ale při velkém požáru v 16. století byl poničen natolik, že se z něj dochovala pouze křídla scény Posledního soudu a část zvonkohry. K sestavení vizuálu repliky sloužily nejen tyto dochované části, ale také několik záznamů v archivních listinách, kde je orloj krátce zmiňován.

   Replika orloje sestává ze čtyř částí (pater). Spodní část tvoří astrolabium, kde kromě fází slunce a měsíce, hodinového kola či ručně modelovaného zvířetníkového kola je ručně malované kalendářní kolo s 365 významnými dny města, respektive svatými osobnostmi, a s vyobrazeními patrona a práce pro příslušný měsíc. Správný den ukazuje hůlka ručně vyřezávané dřevěné sochy svatého Jakuba. V rozích spodní části najdeme takzvané Nedělní písmeno, Epakta, Zlaté číslo a Indikce, jejichž kombinace v dřívějších dobách lidem připomínala významné svátky v roce (např. Velikonoce). Díky „gotickým“ oknům v bočních dveřích je možné uvnitř spodní části vidět funkční historický hodinový stroj se závažími.

Postupný vývoj vzhledu orloje - ukázky některých fází:

Papírový model ze 14. 5. 2009         Vizualizace z 18. 11. 2009         Vizualizace z 18. 4. 2010

2009-05-14 Papirovy model         2009-11-18 Celek zavreny         2010-04-18 Celek otevreny

Podle vizualizací Zuzany Foffové byl vyroben papírový vystřihovací model orloje,
který si zájemci mohou v centru zakoupit a sami sestavit.

Vizualizace se objevily také na poštovních známkách,
které byly vydány u příležitosti odhalení orloje.

   Prostřední část představuje scénu Klanění tří králů. Podkladem pro ručně vyřezávané dřevěné polychromované sochy byly postavy z obrazů právě Hieronyma Bosche. Králové jsou vedeni sluhou. Každý král se postupně otočí k Madoně s dítětem a posléze skloní hlavu. Nejprve přichází nejstarší král, poté král se zlatými dary a nakonec nejmladší, černý král.

Orloj_Klaneni tri kralu   Orloj_Posledni soud

   Rovněž scéna Posledního soudu je inspirována obrazy Hieronyma Bosche. V nejvyšší části orloje stojí dva pohybliví andělé před skutečnou zvonkohrou. Zvonky pocházejí z nizozemské tradiční zvonařské dílny. Po zatroubení dvou andělů se otevřou dvoumetrová křídla Posledního soudu, aby v zápětí vystoupily figurky z otevírajících se hrobů. Nejprve jedni míří do otevírající se pekelné tlamy a posléze druzí míří do nebes. Nakonec se křídla Posledního soudu opět uzavřou a andělé se z rohů vrací před zvonkohru. Z trubek andělů se ozývá pro tento účel složená fanfára.

Orloj_Dokonceni Instalace

   Díky vynalézavosti a zručnosti českých řemeslníků a díky spolupráci s nizozemskými hodináři a zvonaři bylo možné takovýto projekt uskutečnit. Všem, kteří se na přípravě, výrobě a instalaci tohoto náročného objektu podíleli patří velký dík.

Praga Mystica s.r.o.
Nadace Hieronymus
Ateliér Tsunami s.r.o.

Produkce, odborné konzultace
Bohumil Vurm

Produkce, vzhled, vizualizace
Zuzana Foffová

Event Dekorace
Kavalír Prag s.r.o.
Rosal, s.r.o.
Soning Praha a.s.
Strejc Design s.r.o.
Vitraj Glass

Ondřej Blahník – dřevořezba
Jaroslav Buchta – laser
Alena Čížková – olejomalba
Tomáš Hencl – polychromie soch
Jan Hofmann
Jan Jirásek – dobové fanfáry
Jan Kovářík – modelace soch
Aleš Krtička – technické výkresy
Martin Makový – opláštění a montáž
Roman Makový – opláštění a montáž
Petr Rudolf Manoušek
Libor Marčík – konstrukce a mechanismy
Petr Matějka – instalace
Petr Polák – fotodokumentace
Zdeněk Přibyl – instalace
Jan Řehák – technické výkresy
Ivan Salivar – konstrukce a mechanismy
Ladislav Srdoš – instalace
Karel Stránský – instalace
Jaroslav Strejc – dekorační prvky
Barbora Strejcová – dekorační prvky
Martin Vondrášek – ozvučení
 Jaroslav Zápotocký – instalace
Vítězslav Zilvar – gotické sklo 

Jheronimus Bosch Art Center
Monument Sint Jacob
Royal Eijsbouts

Zadavatelé
Jo Timmermans
Gerdy Wilbers

Anton Brinkman – výkresy astromechaniky
Joep van Brusel – zvonkohra
a hodinová mechanika
Joost Eijsbouts– zvonkohra
a hodinová mechanika
Eduard Hoffman – odborné konzultace
Jos Koldeweij – odborné konzultace
Theo op ten Berg
Thomas Vries

VínoBoschTarotAdopce