Objednávka |Napište nám

Informace o vývoji výstavního projektu "KAREL IV. 2016"

jaro 2016
Muzeum hlavního města Prahy připravuje expozici o Praze a Lucemburcích dle vlastního scénáře,
která by měla být otevřena v listopadu 2016.

únor 2016
Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo/přijalo změny zřizovacích listin příspěvkových organizací, jimiž se Dům U Zlatého prstenu převádí z Galerie hlavního města Prahy na Muzeum hlavního města Prahy.

prosinec 2015
Pro Magistrát hlavního města Prahy jsme ve spolupráci s prof. Janem Roytem a prof. Jiřím Kuthanem vytvořili libreto stálé expozice spolu s návrhem využití objektu Domu U Zlatého prstenu.


listopad 2015
Rada hlavního města Prahy schválila záměr zřídit stálou expozici "Karel IV., Praha a Lucemburkové"
v Domě U Zlatého prstenu.

Zároveň bylo odsouhlaseno převedení objektu Domu U Zlatého prstenu
do provozování Muzea hlavního města Prahy.


říjen 2015
Pro Magistrát hlavního města Prahy jsme u příležitosti blížícího se výročí vyrobili kalendář na rok 2016
a reprezentativní publikaci "Karel IV. - Zázraky a osudové okamžiky", kterou odborně konzultoval
prof. Jan Royt.


14. 5. 2015
Radní pro kulturu pořádá tiskovou konferenci k oslavám Karla IV., kde jako prioritu uvádí
vytvoření stálé expozice o Karlu IV.

Tiskové konference se zúčastnili:
Jan Wolf, radní pro kulturu, Magistrát hlavního města Prahy
Jiří Skalický, ředitel Odboru památkové péče, Magistrát hlavního města Prahy
Veronika Kimmer, poradkyně radního, Magistrát hlavního města Prahy
Jan Royt, prorektor Univerzity Karlovy
Daniela Břízová, Odbor vnějších vztahů, Univerzita Karlova
Bohumil Vurm, Praga Mystica
Zuzana Foffová, Praga Mystica


březen 2015
Pro stálou expozici o Karlu IV. se jako nejvhodnější ukazuje objekt Domu U Zlatého prstenu,
který provozuje Galerie hlavního města Prahy.


leden/únor 2015
Námět výstavy o životě Karla IV. zaujal zástupce Magistrátu hlavního města Prahy natolik,
že vyslovují požadavek na vznik trvalé expozice o Karlu IV. v Praze. 


2014—2015
Vyjednáváme zápůjčky výjimečných předmětů ze sbírek muzeí, archivů či knihoven po celé naší republice
a také v zahraničí.

Plánujeme pestré doprovodné programy s domácími i zahraničními partnery.


prosinec 2014
Vypracováváme analýzu připravovaných akcí a výstav u příležitosti 700. výročí narození Karla IV.


14. 5. 2014
Ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy pořádáme tiskovou konferenci, 2 roky před výročím,
na které je ohlášen projekt výstavy.13. 5. 2014
Účastníme se "Slavnostního přípravného setkání Národní komise k oslavám 700. výročí narození Karla IV.",
na nějž byli pozváni zástupci vlády, ministerstev, diplomatického sboru, odborných a kulturních institucí,
médií a další předsedou Senátu, panem Milanem Štěchem.


6. 5. 2014
Získáváme pro projekt výstavy záštitu hlavního města Prahy.


leden 2014
Dochází k dohodě, že výstava o životě Karla IV. se bude konat v Domě U Kamenného zvonu,
pravděpodobném místě narození Karla IV., ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy.


říjen/listopad 2013
Začínáme připravovat a formulovat projekt výstavy s pracovním označením „Karel IV. 2016“
k 700. výročí narození Karla IV. v roce 2016, která by se měla uskutečnit v Praze
a ve spolupráci se všemi kraji České republiky.

VínoBoschTarotAdopce