Objednávka |Napište nám

Léto 2024 s Hieronymem Bosche v Kuksu

Hieronymus Bosch
ZRCADLO SVĚTA


Život a dílo fascinujícího malíře s renesanční duší

Rozdíl mezi dílem Bosche a ostatních malířů spočívá v tom,
že zatímco ostatní se snaží malovat člověka tak, jak se jeví zvenčí,
on jediný má odvahu namalovat jej takového, jaký je uvnitř,
napsal v roce 1605 španělský knihovník a mnich Jose de Sigüenza,
snad nejvýstižnější hodnocení díla Hieronyma Bosche.


Výstava představuje stěžejní díla nizozemského malíře Hieronyma Bosche (1450–1516). Kvalitní fotoreprodukce umožní návštěvníkovi zadívat se na celky i detaily z Boschových roztodivných obrazů.

Byl Bosch kacíř nebo věrný katolík, moralista nebo prostopášník?
Holdoval alchymii nebo ilustroval přísloví?
Kdo byl Hieronymus Bosch a co nám dodnes jeho obrazy sdělují?
Na podobné otázky pomohou nalézt odpovědi informace na poutavě zpracovaných panelech.

Dobu Hieronyma Bosche přibližuje filmová sekvence podkreslená hudbou. Atmosféru dotváří velkoplošná projekce detailů z Boschových obrazů.

O málokterém malíři bylo napsáno tolik knih, studií a článků jako o nizozemském malíři jménem Jeroným van Aken, lépe známém pod přezdívkou Hieronymus Bosch. Narodil se v rodině řemeslníka-malíře, avšak díky svému umu se vypracoval mezi bohaté měšťany s notnou dávkou tvůrčí svobody.

Současník renesančních géniů Leonarda, Rafaela, Botticelliho a Dürera, Bosch, je často označován za malíře pozdní gotiky. Zářivě barevný obsah jeho obrazů nicméně prozrazuje čerstvý vítr nového životního postoje inspirovaného myšlenkami a díly velikánů antiky. Bosch byl duchem renesanční umělec.

Výstava potrvá od června do srpna.
Galerie je otevřená o víkendech, jiné dny dle dohody.

VínoBoschTarotAdopce