Objednávka |Napište nám

Jheronimus Bosch Art Center

Světové centrum Hieronyma Bosche

   V pondělí 26. března 2007 vyvrcholily dlouholeté přípravy mezinárodního kulturního centra nizozemského malíře Hieronyma Bosche – Jheronimus Bosch Art Center – v nizozemském městě ´s-Hertogenbosch. Centrum se nachází v rozlehlém neo-byzantském kostele svatého Jakuba v srdci města a slavnostně jej otevřel člen královské rodiny, prof. Pieter van Vollenhoven, manžel princezny Margriet.

JBAC_Zahajeni     JBAC_Zahajeni

   Slavnostního zahájení se zúčastnil velvyslanec České republiky v Nizozemí, pan Petr Mareš, který spolu s úzkým okruhem čestných hostů měl možnost si výstavní část centra prohlédnout.

   Dlouhodobě připravované centrum spravuje nadace Stichting Jeroen Bosch Centrum za podpory města i zemské vlády a spolupráce několika zemí Evropské unie. O vznik centra se zasloužili především manželé Gerdy Wilbers a Jo Timmermans, kteří byli schopni velkolepou myšlenku uskutečnit a v době příprav se obrátili na Zuzanu Foffovou a Bohumila Vurma s žádostí o spolupráci.

   Značnou měrou se na budování tohoto jedinečného projektu již několik let podílejí čeští partneři, kteří pro propagaci díla slavného malíře již v minulosti mnohé udělali. Nadace Hieronymus, jejímiž členy jsou Bohumil Vurm, Aleš Krtička a Zuzana Foffová, se dlouhodobě věnuje projektům souvisejícím s obrazy Hieronyma Bosche.

   V letech 1998–2000 mimo jiné zorganizovala restaurování nejznámějšího triptychu Zahrada pozemských rozkoší, který je ve sbírkách madridského muzea Prado. Stála rovněž za přípravou celosvětové výstavy díla Hieronyma Bosche, která se uskutečnila v roce 2001 v Rotterdamu, kdy bylo město vyhlášeno kulturním městem Evropy.

   Společnost Praga Mystica se do projektu zapojila v roce 2004, kdy se zástupci kulturního centra obrátili na Bohumila Vurma a Zuzanu Foffovou s žádostí o spolupráci při budování tohoto rozsáhlého projektu.

   Posledních deset let zástupci nadace pravidelně navštěvovali Nizozemí a intenzivně jednali s představiteli města ´s-Hertogenbosch ve snaze vybudovat kulturní centrum tohoto záhadného malíře. Dosud byla totiž ve městě pouze malířova socha na náměstí. Nadace Hieronymus a společnost Praga Mystica svou několikaletou činností vznik mezinárodního centra významně podpořily. Pro návštěvníky zde čeští partneři vytvořili několik lahůdek, jakými bezesporu jsou:

  • Vstupní panel informující o životě Hieronyma Bosche
  • Úvodní třídílný dokumentární film ukazující „Svět, město a dílo Hieronyma Bosche“

JBAC_PanelFilmLetajici

  • Devět třírozměrných objektů z obrazů Hieronyma Bosche zavěšených v prostoru

JBAC_Letajici_1     JBAC_Letajici_2

  • Třírozměrná věž a příšerka z obrazu „Pokušení svatého Antonína“

JBAC_Vez     JBAC_Monster

  • Ateliér malíře, jak zřejmě kdysi vypadal a prostředí středověkého města

JBAC_Atelier     JBAC_Mesto_most

Na projektu se podíleli
Praga Mystica s.r.o.
Nadace Hieronymus
Ateliér Tsunami s.r.o.

Bohumil Vurm – produkce, scénář k filmu
Zuzana Foffová – produkce, grafika úvodního panelu

Willeke Cornelissen-van de Steeg
Martin Čmolík
Jakub Doubrava
Jan Wilda Drnek
Jan Drnek ml. – film
Eduard Hoffman – odborné konzultace
Jan Hofmann
Rastislav Jacko
Jan Jirásek – hudba k filmu
Lenka Kortánková
Aleš Krtička
Ladislav Lojka
Petra Mikynová
Tomáš Teska
Thomas Vries

VínoBoschTarotAdopce