Objednávka |Napište nám

Vivat Comenius

Posel vzdělanosti, lidskosti a tolerance

Comenius Museum Naarden

   Na základě pověření Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě, investora a odborného garanta, připravila v roce 2006 společnost Praga Mystica novou stálou expozici vprostorách muzea Comenius Museum Naarden, kde se nachází také mauzoleum s Komenského hrobkou.

Comenius Museum     Vizualizace

   Smyslem nové výstavy je ukázat osobnost Komenského z netradičního úhlu pohledu a vzbudit zájem široké veřejnosti o jeho rozsáhlé a zajímavé dílo a především o jeho jedinečné nadčasové myšlenky.

   Nové pojetí stálé výstavy se snaží využít co největší část výstavního prostoru. Cílem bylo rozdělení komplikovaného Komenského života do období, která jsou snadno uchopitelná a srozumitelná a zároveň jasné rozdělení výstavního prostoru.

Naarden_nova expozice     Naarden_nova expozice

Hlavní část výstavy tvoří osm panelů uspořádaných do kruhu, které ukazují život Komenského rozdělený do osmi období:

  1. Syn tolerance       1592–1614
  2. Naděje                    1614–1620
  3. Truchlivý                1620–1628
  4. Nový domov          1628–1641
  5. Cesta světla          1641–1642
  6. Ztracené naděje   1642–1648
  7. Hrozny zklamání   1648–1656
  8. Anděl míru              1656–1670

    Zadní strana šesti panelů je pojata výtvarně tak, že vždy 3 panely utvářejí triptych. Současná malba je inspirovaná příslušným obdobím života Komenského.

   Kruhové uspořádání panelů uzavírá obrazová projekce, doprovázená původní hudbou, která rozvádí obsah každého z panelů. Výstavní prostor je vedle kruhového uspořádání umocněn použitím světelného, obrazového a hudebního programu. Světelný a audiovizuální program je synchronizován tak, že z téměř temné místnosti se postupně „rozsvítí“ všech osm témat.

   Na stěnách jsou umístěny doplňující panely rozvádějící různá témata související s životem a dílem Jana Amose Komenského.

   Výstavu doplňuje celobarevná brožura popisující blíže jednotlivá období. Brožura je k dispozici v holandštině, angličtině a češtině a každý návštěvník ji obdrží ke vstupence zdarma.

   Patnáctičlenný tvůrčí tým připravoval výstavu necelý rok a na její realizaci spolupracovalo na třicet organizací z několika evropských zemí. Samotná instalace výstavy se uskutečnila v několika etapách a trvala téměř dva týdny. Pracovalo na ní osm pracovníků z České republiky.

Autor výstavy
Bohumil Vurm


Autor obsahu

Jan Kumpera

Konzultace
Petr Zemek
Pavel Popelka

Překlady
Madla a Edgar de Bruin
Grace DeLorenzo-Vyborny

Výtvarník
Milivoj Husák

Grafika
Zuzana Foffová

Hudba
Jan Jirásek

Film
Jan W. Drnek
Jan Drnek
Jan Boněk

Architekt
Atelier Tsunami s.r.o.
Aleš Krtička
Pavel Hejzlar

Výroba a montáž
Interiéry Janovský

Partneři
Ministerstvo kultury České republiky
Velvyslanectví České republiky v Nizozemském království
Velvyslanectví Nizozemského království v České republice
Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě
Město Naarden
Comenius Museum Naarden
Národní muzeum v Praze
Národní knihovna České republiky
Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze
Muzeum hlavního města Prahy
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
Muzeum Komenského v Přerově
Moravský zemský archiv v Brně
Zámek Kroměříž
Památník J. A. Komenského ve Fulneku
Vědecká knihovna Olomouc
Arcibiskupství Olomouc
Württembergisches Landesmuseum Stuttgart
Österreichisches Staatarchiv Wien
Gemeentearchief Amsterdam
Stadsarchief Naarden
Atelier Z – Zdeněk Zavřel
NH Jan Tabak Hotel
AiP Beroun s.r.o.
Hofi Studio
Kanzelsberger, a. s.
Philips Česká republika s.r.o.
Lighting
Víno Blatel, a. s.

VínoBoschTarotAdopce