Objednávka |Napište nám

Krásy a tajemství České republiky pro zahraničí

Dvourozměrná výstava putuje po celém světě

   Díky zájmu Ministerstva zahraničních věcí České republiky získal projekt Krásy a tajemství České republiky nový, a to mezinárodní rozměr. Ministerstvo zahraničních věcí ČR, zvláště Odbor komunikační strategie a Odbor kulturních a krajanských vztahů, se na nás koncem roku 2002 obrátily s žádostí o uskutečnění dvourozměrné varianty výstavy Krásy a tajemství České republiky.

   Jedná se o výstavu na třinácti samostojných stojanech s vlastním osvětlením. Jejich provedení umožňuje různé sestavení výstavy v závislosti na možnostech příslušných výstavních prostor.

Panely pro MZV CR Panely pro MZV CR Panely pro MZV CR

   Výstava mapuje období od prehistorie po vznik samostatné republiky, stejně jako putovní výstava po České republice, ovšem v evropských a světových souvislostech. Poukazuje na významné osobnosti, symboly, typické prvky architektury a umění v jednotlivých historických obdobích vývoje naší země. Vyzdvihuje nejkrásnější a nejzajímavější skutečnosti z historie naší země. V místech, kde je dostatečné vybavení je výstava navíc doplněna poutavou videoprojekcí a původní hudbou.

Obsah výstavy – 13 panelů zahrnuje následující období:

 1. Úvodní panel – Česká republika jako křižovatka různých kultur a zájmů
 2. Počátky umění
 3. První zemědělci
 4. Zrození Evropy
 5. Keltové a stěhování národů
 6. Počátky křesťanství
 7. Vrcholný středověk
 8. Lucemburkové
 9. Husitství
 10. Renesance a manýrismus
 11. Třicetiletá válka a baroko
 12. Nástup průmyslového věku
 13. Secese a vznik samostatné republiky

   Vhodné grafické ztvárnění poutavě a přehledně ukazuje v horních dvou třetinách panelu zajímavosti týkající se České republiky. Ve spodní třetině každého panelu je pak zobrazena časová přímka a nejvýznamnější události či umělecká tvorba jinde ve světě. Každý panel je zakončen grafickým ornamentem typickým pro to které období.

   Smyslem výstavy je prezentace České republiky a její historie ve všech zemích světa v pěti jazykových verzích - angličtina, němčina, francouzština, španělština a italština. K jednotlivým jazykovým verzím byla navíc vydána informační skládačka v příslušném jazyce.

   Výstava putuje po celém světě a vždy se koná na zastupitelských úřadech, příp. v prostorách českých center nebo významných univerzit či institutů. První výstava začala 7. dubna 2003 v řeckých Athénách, další byla zahájena například 12. května 2003 v Kodani a 29. května 2003 v Cáchách. Výstava se všude setkala s velkým zájmem návštěvníků.

Panely pro MZV CR_Spanelsko     Panely pro MZV CR_Spanelsko

Panely pro MZV CR_Spanelsko     Panely pro MZV CR_Spanelsko

   Jedním z mnoha míst, které putovní dvourozměrná výstava Krásy a tajemství České republiky navštívila v roce 2003 bylo San Fernando u Cadizu ve Španělsku. Výstava byla umístěna v Historickém muzeu a slavnostně ji zahájila paní Pavla Havrlíková z Velvyslanectví České republiky v Madridu. Výstava se setkala se zájmem médií i veřejnosti.

VínoBoschTarotAdopce