Objednávka |Napište nám

Výstava "Karel IV. 2016" představí Karla IV. jako člověka

Ve středu, 14. 5. 2014, v den narození Karla IV. a přesně 2 roky před slavnostním zahájením výstavy "Karel IV. 2016" se v Tiskovém centru Nové radnice v Praze konala tisková konference k ohlášení tohoto projektu.

Mezi řečníky byli:
Václav Novotný, náměstek primátora hlavního města Prahy
Magdalena Juříková, ředitelka Galerie hlavního města Prahy
Jaromír Kubů, kastelán státního hradu Karlštejna
Bohumil Vurm, Praga Mystica s.r.o.

Výstava Karel IV. 2016 k 700. výročí narození Karla IV., kterou připravuje Praga Mystica s.r.o. ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy pod záštitou hlavního města Prahy, se uskuteční v gotickém Domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí, kde se Karel IV. roku 1316 pravděpodobně narodil.

Tisková zpráva Magistrátu hlavního města Prahy

2014-05-14 Karel-IV-2016_TK_1   2014-05-14 Karel-IV-2016_TK_2   2014-05-14 Karel-IV-2016_TK_3

KAREL IV. 2016

Výstavní projekt u příležitosti
650. výročí korunovace Karla IV. arelatským králem (1365–2015)
a 700. výročí narození Karla IV. (1316–2016)

Pod záštitou hlavního města Prahy připravuje
Praga Mystica s. r. o. ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy

Výstava Karel IV. 2016 představí osobnost Karla IV. široké veřejnosti v Domě U Kamenného zvonu, který byl královským sídlem jeho rodičů, české princezny Elišky Přemyslovny a posledního rytíře středověku Jana Lucemburského. Proto je pravděpodobné, že se v tomto gotickém domě v centru města Prahy Karel IV. dne 14. května 1316 narodil.

Výstava Karel IV. 2016 se uskuteční od 14. května 2016 do 31. srpna 2016. Klíčová období Karlova života naplní výstavní sály 1. a 2. patra Domu U Kamenného zvonu, kapli i původní sklepení. Celý dům ožije dobou Karla IV., u příležitosti 700. výročí jeho narození.

Výstava Karel IV. 2016 představí jedinečného panovníka evropského rozměru jako člověka, se všemi jeho ctnostmi i neřestmi. Vyzdvihne nečekané souhry náhod či událostí, které mu několikrát dokonce zachránily život.

Důraz bude kladen na originály z regionálních sbírek muzeí, galerií, archivů, knihoven, hradů či zámků v České republice, které zůstaly i po dřívějších projektech věnovaných jeho osobnosti méně známé a jsou jen zřídka vystavovány v těchto souvislostech. Zajímavé listinné dokumenty a rukopisy z domácích i zahraničních archivů či knihoven budou kvalitně reprodukovány nebo představeny ve filmových sekvencích. Původní komponovaná hudba k výstavě vzniká ve spolupráci se skladatelem Janem Jiráskem.

Projektem Karel IV. 2016 bychom rádi ukázali, netradiční a srozumitelnou formou, životní pouť a lidskou tvář římského císaře a českého krále Karla IV. a osudy poslední generace českých Lucemburků, Karlových synů – Václava, Zikmunda a Jana, na počátku 15. století. Hlavním zdrojem pro zpracování obsahu je vlastní životopis Karla IV. „Vita Caroli“ a záznamy v dobových kronikách.

Od listopadu 2015 se v gotickém sklepení Domu U Kamenného zvonu uskuteční výstava, která bude ohlašovat projekt Karel IV. 2016 v dostatečném předstihu, navíc v roce 650. výročí korunovace Karla IV. arelatským (burgundským) králem. Výstava nazvaná Z Čech až na konec světa – čeští cestovatelé středověku a renesance bude probíhat ve vánočním období roku 2015 a v Tříkrálovém čase roku 2016. Představí významné cestovatele z naší historie, přičemž jedním z nich je sám Karel IV. Jeho putování bude věnován největší prostor ve veřejnosti málo známém gotickém sklepení.

Úplnou tiskovou zprávu a fotografie na vyžádání rádi zašleme.

Kontakt:
Ing. Zuzana Foffová
Bohumil Vurm

VínoBoschTarotAdopce