Objednávka |Napište nám

Jakub Jan Ryba

Text, obrazové a textové rešerše: Mgr. Ivana HoyerováJakub Jan Ryba - obalka
Editorka, grafická úprava, sazba: Ing. Zuzana Foffová

Pro Společnost Jakuba Jana Ryba a město Rožmitál pod Třemšínem vyrobila společnost Praga Mystica reprezentativní publikaci o životě a díle Jakuba Jana Ryby. První celobarevnou monografii připravovaly Mgr. Ivana Hoyerová a Ing. Zuzana Foffová celý rok. Kniha navazuje na jedinečnou expozici vybudovanou v roce 2010 v Podbrdském muzeu v Rožmitále pod Třemšínem.

Na 304 stranách kniha přináší mnoho méně známých či dosud neznámých informací, vyvrací četné omyly a mýty, které se dlouhá léta šíří nejen o Rybově díle, ale zvláště o jeho podobě a osobnosti. Členění knihy odráží jednotlivé etapy Rybova života a místa jeho působení. Grafický design knihy dává vyniknout bohatému obrazovému materiálu a podává čtenáři pomocnou ruku při orientaci v knize.

Výpravná publikace velkého formátu obsahuje na 500 barevných fotografií, které ukazují výjimečná díla uložená v archivech, knihovnách i muzeích. Čtenáři tak mají možnost zadívat se na mnoho Rybových rukopisů. Seznámí se uceleně nejen s Rybovou hudební tvorbou, ale také literární, která je neméně rozsáhlá a zajímavá.

Velká celobarevná monografie srozumitelně a přehledně představuje široký záběr Rybovy tvorby – učitel, regenschori, skladatel, spisovatel a básník. Pochopitelně nechybí podrobné pojednání o České mši vánoční, díky níž je Jakub Jan Ryba znám i v zahraničí. Celá kniha je protkána mnoha Rybovými citáty, které jsou často až neuvěřitelně aktuální. Jedna z kapitol je věnována podrobnému pojednání o Rybových potomcích až do současnosti. V knize jsou vytvořeny 2 podrobné rodokmeny – Rybových předků a Rybových potomků. Závěr knihy je věnován jeho odkazu a upozorňuje na místa s Rybou spjatá, která je dodnes možné navštívit.

Nedílnou součástí knihy je DVD se 2 filmy o životě a díle Jakuba Jana Ryby, které je samostatně neprodejné.

Kniha byla vydána za finanční podpory Středočeského kraje a města Rožmitála pod Třemšínem,
což umožnilo stanovení velmi příznivé prodejní ceny.

Kniha není v běžné distribuci. Je v prodeji v Rožmitále pod Třemšínem a přes vybrané internetové stránky – jakubjanryba.cz; podbrdskemuzeum.cz; rozmitalptr.cz.

Nahlédněte do obsahuNahlédněte do knihy

- ukázka vybraných dvoustránek


304 celobarevných stran
na 500 barevných fotografií
křídový papír
pevná, šitá vazba
21 x 25 cm

ISBN: 978-80-86767-12-3
Rok vydání: říjen 2015

Kniha není v běžném prodeji.
Doporučená prodejní cena: 385,-

VínoBoschTarotAdopce