Objednávka |Napište nám

Festival Jakuba Jana Ryby

Festival Jakuba Jana Ryby se letos chystá na své 3. pokračování. Krásné představení díla této výjimečné osobnosti přímo v místě jeho působení si zaslouží podporu...

S životem a dílem Jakuba Jana Ryby jsme měli tu čest se podrobně seznámit při přípravě expozice "Památník Jakuba Jana Ryby a České mše vánoční" v Rožmitále pod Třemšínem a posléze při tvorbě jedinečné publikace "Jakub Jan Ryba".


Nejen proto si dovolujeme zde uveřejnit prosbu organizátorů festivalu, abychom jim vyjádřili podporu:


Vážení a milí přátelé,
 
   blíží se nám 3. ročník Festivalu Jakuba Jana Ryby (FJJR), jehož hrdými partnery jsou Město Rožmitál pod Třemšínem, Společnost Jakuba Jana Ryby, z. s., Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem, Římskokatolická farnost Starý Rožmitál a mnoho dalších. Jistě nám všem záleží na tom, aby Rybův odkaz nebyl zapomenut, vždyť z něj můžeme i dnes načerpat tolik inspirace...

   Oproti všem předpokladům letos organizátor FJJR nezískal grant z Ministerstva kultury ČR (!). A tak je potřeba finance sehnat jinak. Mnozí z Vás přispíváte Rybově odkazu nejen finančně, ale i mnoha jinými způsoby. Věřím však, že máte mnoho dalších známých a (nejen) hudbymilovných přátel, kterým tato aktivita nebude lhostejná. Přepošlete prosím tento odkaz co největšímu počtu adresátů s prosbou, aby ho i oni šířili dál. Na vybrání částky máme 45 dní…
 
Tak tedy – rozhoďme sítě… 
 
Z Rybova Rožmitála zdravím a předem děkuji.

Ivana Hoyerová, tajemnice SJJR

www.jakubjanryba.cz
VínoBoschTarotAdopce