Objednávka |Napište nám

Přednášky v roce 2017

Od perských mágů ke třem králům

Vánoce očima Hieronyma Bosche


Termín: pondělí, 11. 12. 2017 / 17:00 – 18:30 hodin
Místo:   Praha — Městská knihovna, velký sál

Téměř mikroskopický pohled do Boschova triptychu „Klanění tří králů“ prostřednictvím velkoplošné projekce odhalí významné detaily, kterých si běžně nevšimneme. Je to jen malířova tvůrčí představa nebo lze najít historické souvislosti? Proč je na obraze podivná nahá postava vyhlížející za třemi mudrci a o koho se může jednat? Proč Ježíšek na klíně Panny Marie působí jako dřevěná loutka? Na tyto i další otázky budeme nacházet odpovědi. Zároveň nahlédneme i do dalších obrazů a připomeneme si původ Vánoc.


! Zájemcům doporučujeme si vstupenku včas rezervovat !
Vstupenku je možné zakoupit v předprodeji:
v pokladně na Mariánském náměstí nebo přes internetové stránky Městské knihovny.


Prahou po stopách zednářské symboliky


Termín: středa, 29. 11. 2017 / 17:00—18:30 hodin
Místo:   Praha — Městská knihovna,Velký sál

Přednáška je spojená s autogramiádou nové knihy Zuzany Foffové a Bohumila Vurma nazvané
Prahou po stopách zednářské symboliky - Otisky tajných spolků v architektuře města.

Knihu si budete moci přímo na přednášce zakoupit za zvýhodněnou cenu.

Obrazová projekce Vám odhalí skryté symboly na pražských domech, které jsou každému na očích, ale málokdo je vidí. V uličkách a domech Prahy dodnes nacházíme hlubokou symboliku z dílen gotických stavitelských hutí, renesančních cechů i zednářských spolků.

! Zájemcům doporučujeme si vstupenku včas rezervovat !
Vstupenku je možné zakoupit v předprodeji:
v pokladně na Mariánském náměstí nebo přes internetové stránky Městské knihovny.

Symbolika tajných organizací v architektuře


Termín: čtvrtek, 9. 11. 2017 / 18:00
Místo:   Plzeň — Zastávka

Přednáška přiblíží tajné (zasvěcovací) spolky od antiky po současnost, především antický kult boha Mithry, rosenkruciány a svobodné zednáře. Prostřednictvím fotografií se přeneseme do míst, která sloužila k setkávání a rituálním obřadům, u nás i v zahraničí. Přiblížíme si výzdobu (symboly) a charakter staveb, ve kterých se zasvěcenci scházeli a které pro takové účely budovali.

Vstupenky jsou k dispozici v předprodeji.Symbolika sovy v díle Hieronyma Bosche

Termín: středa, 19. 4. 2017 / 17:00—18:30
Místo:   Praha — Městská knihovna, Velký sál

Při této přednášce se zaměříme na sovu, která Hieronyma Bosche doprovází v mnoha jeho dílech. Promítneme si ohromující detaily z jeho obrazů. Opět se budeme podrobněji věnovat triptychu „Zahrada pozemských rozkoší“, ale i dalším obrazům. Zvláště triptychu “Pokušení svatého Antonína“ (Lisabon) a „Ukřižovaná svatá“ (Benátky).

Přednáška volně navazuje na vyprodanou březnovou přednášku. V některých detailech se k obsahu březnové vrátíme a zároveň se účastníci dozví mnoho nového. Je tedy určena jak těm, kteří se březnové přednášky zúčastnili, tak "nováčkům".

Zájemcům doporučujeme si vstupenku na přednášku včas rezervovat!

Fcb stránky Městské knihovnyZahrada pozemských rozkoší

promítání filmového dokumentu a následná beseda
Termín: úterý, 11. 4. 2017 / 16:00—18:30 hodin
Místo:   Praha — Městská knihovna,Velký sál

Nejprve proběhne promítání zajímavého filmového dokumentu o snad nejzáhadnějším obraze Hieronyma Bosche. Dokument vznikl u příležitosti loňského výročí 500 let od Boschova úmrtí. Je v originálním znění (v několika jazycích), s titulky. Jde o rozbor obrazu z pohledu různých oborů, např. historik umění, operní pěvkyně, spisovatel a další. Poté bude následovat beseda, kdy pan Vurm přiblíží svůj pohled na výjimečný triptych a bude odpovídat na Vaše otázky.

Zájemcům doporučujeme si vstupenku včas rezervovat!

Fcb stránky Městské knihovnyPoutník Bosch


Termín: 28. 2. 2017, úterý / 17:00 hodin ! VYPRODÁNO !
Místo:   Praha — Městská knihovna, Malý sál

Přednáška volně navazuje na přednášku 7. 2. 2017.

Obraz „Marnotratný syn“ ze sbírek rotterdamského muzea je jedním z posledních děl nizozemského malíře Hieronyma Bosche. Zobrazení kráčejícího poutníka na první pohled dělá jednoduchý dojem. Dnes však víme, že tento obraz byl vnější částí triptychu, ze kterého se dochovalo několik fragmentů. Řekneme si, jak jeho obsah souvisel s triptychem „Fůra sena“.

Jaký vzkaz a symboliku z těchto dvou triptychů můžeme vyčíst si společně povíme právě na této přednášce, při níž si promítneme celky i detaily. A poodhalíme poselství, které do nich ukryl Hieronymus Bosch.

Nedoporučujeme na přednášku chodit bez předchozí rezervace místa!
Vstupenku je možné zakoupit v předprodeji přes internetové stránky Městské knihovny ZDE.Praha a tajné společnosti

Symbolika v architektuře Prahy

Termín: 21. 2. 2017, úterý / 18:00 hodin
Místo:    Praha — ZOO Praha

Praha odjakživa přitahovala nositele tajných nauk - alchymisty, astrology, stavitele či svobodné zednáře. Středověkou tvář Prahy budovali mimořádní stavitelé, jakými byli Petr Parléř, Benedikt Ried a Matěj Rejsek. Druhý nejvýraznější styl, baroko, do pražské architektury vtiskli zednáři. Symboly cechů, bratrstev a tajných organizací lze dodnes vystopovat v budovách, palácích, zahradách a domovních znameních.Příběh templářů

Cyklus přednášek na Karlovarsku

Termín: 13. 2. 2017, pondělí / 18:00 hodin
Místo:    Chodov — Městská knihovna Chodov

Termín: 14. 2. 2017, úterý / 17:00 hodin
Místo:     Ostrov — Městská knihovna Ostrov

Termín: 15. 2. 2017, středa / 18:00 hodin
Místo:     Sokolov — Městská knihovna Sokolov

Termín: 16. 2. 2017, čtvrtek / 17:00 hodin
Místo:     Karlovy Vary — Krajská knihovna Karlovy Vary

Přednášky přiblíží původ, období rozmachu, i náhlý zánik záhadami opředeného středověkého společenství „mnichů-bojovníků“. Díky obrazové projekci se podíváme na nejzajímavější místa spojená s působením templářského řádu po celé Evropě, od Španělska po Chorvatsko. Symboliku vycházející z hlubokých znalostí „stavitelů“ můžeme dodnes vystopovat v architektuře i ve výtvarném umění.

Poodhalíme odpovědi na mnoho otázek, například: Jaké bylo skutečné poslání devíti rytířů v Jeruzalémě? Na jakých principech řád fungoval a čemu položil základy? Jak s templářským řádem souvisí Svatý grál či schránka úmluvy? Jakou roli při násilném zániku řádu hrál francouzský král Filip Sličný? Co zbylo z jejich ideálů nástupem novověku? Ve kterých bratrstvech, rytířských řádech a tajných spolcích nacházíme v následujících staletích stopy templářských zásad?Praha jako hlavní město alchymie NEVEŘEJNÁ PŘEDNÁŠKA

Termín: 14. 2. 2017, úterý / 9:00 hodin
Místo:     Sokolov — GymnáziumZahrada pozemských rozkoší

Termín: 7. 2. 2017, úterý / 17:00 hodin
Místo: Praha  Městská knihovna, Malý sál

Přednáška přiblíží nejznámější a zároveň nejzáhadnější obraz nizozemského malíře Hieronyma Bosche (1450–1516) – Zahrada pozemských rozkoší, ze sbírek španělského muzea Prado v Madridu. Díky promítání detailů se „projdeme“ jednotlivými částmi tohoto fascinujícího triptychu. Naučíme se, jak na tak komplikované dílo nahlížet. Budeme hledat souvislosti například s gnostickými naukami, alchymií či psychologií C. G. Junga.

Vstupenku je možné zakoupit přes internetové stránky Městské knihovny ZDE.

VínoBoschTarotAdopce