Objednávka |Napište nám

Profesor Vilém Kraus převzal ocenění z rukou ministra Jaroslava Palase

Text: Ing. Zuzana Foffová
Foto: Věroslav Sixt

Již 4. ročník ochutnávky To nejlepší z Valtických vinných trhů se konal ve čtvrtek 27. května 2004 v sále Moravia hotelu Prague Marriott. Ochutnávku nejlepších oceněných vín uspořádala Společnost Praga Mystica ve spolupráci se Společností Valtické vinné trhy a hotelem Prague Marriott.

Letošní ročník byl výjimečný nejen představovanými víny, ale především skutečností, že byl okrášlen oslavou 80. narozenin profesora Viléma Krause. Pozvání přijal ministr zemědělství České republiky, pan Jaroslav Palas, který profesoru Krausovi předal čestné uznání.

Ministr začal svou řeč slovy: "Tady na tom malém pódiu nás stojí pět mužů. Ovšem jeden z nás je nejváženější a tím je bezesporu pan profesor Kraus. Především proto, že vykonal pro naše vinohradnictví a vinařství obrovský kus práce během celého svého života." Poté pan ministr předal panu Krausovi čestné uznání za celoživotní přínos pro vinohradnictví a vinařství se slovy: "Jsem nesmírně rád, že mohu u příležitosti jeho významného jubilea mu popřát všechno nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti a hodně další chuti do práce".

2004_VVT_Marriott     2004_VVT_Marriott

Profesor Kraus vyjádřil dojetí a poděkování za udělené uznání. Přiznal, že jako většina osob v jeho věku, často přemýšlí o tom, jak to bylo, když byl mladý. Hodnotí, co udělal a udělat mohl a přemýšlí o dnešním mládí a kam celý obor vinohradnictví a vinařství kráčí.

S ušlechtilostí jemu vlastní pak pokračoval krásnými slovy: "Chodil jsem 10 let po českých vinicích, když jsem pracoval ve Velkých Žernosekách. Chodil jsem a doposud chodím 40 let po moravských vinicích. Vždycky mne zaujala nejenom krása naší krajiny, nejenom to, že vinařství bylo vždycky součástí té naší krásné krajiny. Ale hlavně také to, že jak v Čechách, tak na Moravě má vinařství tak dlouhou tradici, že se začleňuje do tradice evropských vinařských oblastí s úplnou samozřejmostí."

Pan profesor také vyjádřil obdiv našim vínům, která dnes pijeme a jejichž kvalita se v poslední době nesmírně zlepšila. Nejen proto je pan profesor přesvědčen, že se nemusíme obávat toho, co bude následovat po vstupu do Evropské unie. Také proto, že "naši předkové byli vždy velmi pracovití a pilní a dovedli vinařství udržet na vysoké úrovni celá staletí."

Na závěr pan profesor popřál všem hostům, přátelům a milovníkům vína, příjemné zážitky při degustaci a svou řeč zakončil jakýmsi poselstvím: "Jsem velmi rád, že Vás mohu nejen jako odborníky, ale v první řadě jako ctitele, přátele, milovníky vín pozdravit a říkám vám VYDRŽTE, PIJTE KAŽDÝ DEN."

Jaká by to ale byla oslava bez narozeninového dortu. A protože k ochutnávce vína se nejlépe hodí nejen sýr, ale také chléb, dostal pan profesor bochník chleba s číslem 80, vyráběného speciální bio metodou v Pekařství Leština. Poté, co profesionálně ukrojil krajíc chleba, dodal: "Chléb a víno jsou základní a mysticky působící symboly lidství. Podle Bible víme, že Noe vystoupiv z jeho archy sel obilí a vysazoval vinice. To bylo první, co lidé znali. Pokračujme tedy v této tradici."

Po slavnostním přípitku již začala ochutnávka všech představovaných vín, která do hotelu Prague Marriott přijelo osobně představit následujících 14 producentů: Habánské sklepy Velké Bílovice; Ing. Ladislav Musil, Dolní Kounice; Mikros-vín Mikulov, kom. spol.; Milan Sůkal, Bonus Eventus; Patria Kobylí, a. s.; Radomil Baloun; Réva Plus, s. r. o. Rakvice; Soare Valtice s. r. o.; Vinařství Josef Valihrach; Víno Mikulov a. s.; Vinné sklepy Valtice, a. s.; Vinselekt Michlovský a. s.; ZD Sedlec a Znovín Znojmo, a. s. Přehlídka vín byla doplněna ochutnávkou bio pekařských výrobků z Pekařství Leština a sýrů z Kozí farmy Březí.

2004_VVT_Marriott     2004_VVT_Marriott

Mezi významnými hosty večera byla například velvyslankyně Estonska, J. E. Eve-Külli Kala a velvyslanec Německa, J. E. Michael Libal. Všichni hosté i spolupracovníci byli s průběhem večera spokojeni a tak věřme, že se v příštím roce opět sejdeme s krásnými víny Čech i Moravy.

Vyšlo v časopise Vinařský obzor v roce 2004.

VínoBoschTarotAdopce