Objednávka |Napište nám

Setkání zasvěcenců

Text: Bohumil Vurm

Neexistují žádné dokumenty či přímé důkazy o tom, že by kdy Bosch opustil své rodné město ´s-Hertogenbosch. Je opravdu těžko uvěřitelné, že člověk s takovou šíří znalostí a tak výjimečný umělec necestoval a nesetkával se se sobě rovnými. Někteří badatelé věří, že Bosch přinejmenším navštívil Benátky. Americká historička Lynda Harisová šla však mnohem dále než její kolegové. Věří, že se ji podařilo identifikovat obraz, který znázorňuje setkání tří velkých umělců renesance v Benátkách a že jedním z nich byl právě Bosch.

Někteří znalci Boschova díla připouštějí, že mistr mohl navštívit Benátky okolo roku 1500. Jejich hlavním argumentem je několik mistrových obrazů, které se dne nacházejí v benátském Dóžecím paláci, a o kterých víme, že se zde nacházely již od počátku šestnáctého století. Mimochodem mezi ně patří i již zmíněný Tunel ke světlu. Dalším argumentem je možný vliv italského genia Leonarda da Vinci na pozdní práce Bosche, takzvané kompozice s polopostavami. Nejčastěji jsou spojovány Leonardovy kresby groteskních hlav v souvislosti s Boschovým obrazem Nesení kříže nacházejícím se v muzeu umění v belgickém městě Gentu.05_TriSoucasnici

Zmíněný obraz znázorňující setkání tří velikánů renesance se nachází ve vídeňském Uměleckohistorickém muzeu a je nejčastěji nazýván „Tři filozofové“. Správnější název by měl být „Tři zasvěcenci“. Znalci tajných a zasvěcovacích organizací upozorňují na zašifrovaná tajemství tohoto obrazu, jehož autorem byl velký benátský umělec a učitel Tiziána Giorgione. Tyto tři osoby by totiž měli znázorňovat tři zasvětitelské stupně, které byly převzaty Svobodným zednářstvím jako učeň, tovaryš a mistr.Identifikace těchto tří osob Harisovou je o to zajímavější, že všichni tři, Bosch, Leonardo i Giorgione, jsou již dávno ve světě okultismu považováni za významné mystiky a zasvěcence.

O Leonardovi víme, že kolem roku 1500 skutečně Benátky navštívil a to přinejmenším dvakrát. V té době mu bylo okolo padesáti let. Bosch, jehož rok narození neznáme, mohl být o něco mladší a je tudíž identifikovatelný s “tovaryšem”, s postavou uprostřed. Leonardo je podobný postavě s plnovousem napravo. Nejmladší z nich, “učeň”, by mohl být v té době třiadvacetiletý Giorgione, který v Benátkách žil.

Dalším pojítkem je benátský sběratel kardinál Grimani, který byl přítelem Giorgioneho a který byl prokazatelný vlastníkem zmíněných benátských děl Hieronyma Bosche.

VínoBoschTarotAdopce