Objednávka |Napište nám

Opočenský Bosch

Text: Bohumil Vurm

Jak už jsme řekli strýcové, otec a bratři Jeronýma Bosche byly stejného řemesla. Není ovšem vyloučeno, že někteří z nich nebyly součástí jeho produktivní malířské dílny. Dost možná, že Jeronýmovo jméno bylo používáno jako „trade mark“, tedy obchodní označení dílenské produkce. To by vysvětlovalo určitou zásadní stylovou rozdílnost obrazů, které dnes považujeme za nesporné originály.

Určením originality Boschových obrazů představuje jeden z velkých problémů historie umění. Na světě existuje kolem 300 obrazů, které mají přímý či nepřímý vztah k tomuto záhadnému malíři. Z nich jenom asi 30 je považováno za stvořené přímo rukou mistra. A i mezi nimi jsou rozdíly, které není jednoduché vysvětlit. Dobrým příkladem tohoto problému je i takzvaný „český Bosch“.

Případ obrazu „Dvanáctiletý Ježíš v chrámu“, který se nachází ve sbírkách východočeského zámku Opočno je typicky pro nejrůznější kontroverze, které jsou pro určování pravosti Boschových obrazů typické. Akademická tuhost má často při posuzování takových děl převahu. Otázka se zúží na: je to Bosch nebo ne? A opomíjí se další možné přímé vazby.

Striktně řečeno je velmi pravděpodobné, že obraz byl namalován nějakých dvacet let po mistrově smrti. Jedná se dost možná o dílo přímo z dílny Hieronyma Bosche. Jeho prosperující dílna nejspíše pokračovala v jeho práci i po roce 1516. Rozhodně víme, že měl přinejmenším jednoho žáka, který pokračoval v mistrově tvorbě a dokonce podepisoval své obrazy Boschovým jménem. To jistě situaci činí ještě komplikovanější.

Je nesporné, že opočenský obraz je předlohou pro ostatní kopie, kterých je po světě asi deset a o kterých se tvrdí, že jsou kopiemi ztraceného originálu. Nakonec i konzervativní Francouzi hrdě jednu z nich vystavují v pařížském Louvre a ta má výrazně nižší uměleckou kvalitu než náš obraz.

04_Opocenska_Pred               04_Opopcenska_Po

VínoBoschTarotAdopce