Objednávka |Napište nám

Hieronymus Bosch

Text: Bohumil Vurm

Co zří, o Jeronýme Boschi, tvůj ohromený zrak? Proč ta bledá líc? Vidíš snad před sebou zrůdy a přelétavé fantómy Erebu? Zdá se, že ses postavil k průsmyku, za ním vládne lakotný Plutón a kde se nachází propast podsvětního Tartaru, tak dobře tvá pravička namalovala všechno, co se nachází v hlubinách pekelných.
Lampsonius, Pictorum aliquot celebrium Germaniae inferioris effigies, 157201_HieronymusBosch_portret

„Rozdíl mezi dílem tohoto muže a ostatních malířů spočívá v tom, že zatímco ostatní se snaží malovat člověka tak, jak se jeví zvenčí, on jediný má odvahu namalovat jej takového, jaký je uvnitř, ve svém nitru.“ Tato slova napsal duchovní Jose de Sigüenza v roce 1605 a myslím, že od té doby nikdo lépe nevystihl podstatu umění malíře, jehož známe pod přezdívkou Hieronymus Bosch.

Jeho skutečné jméno bylo Jeroen (Joen) Anthonizoon van Aken (Aeken, Acken), což můžeme přeložit jako Jeroným, syn Antonína z Cách. Jeho křestní jméno bylo polatinštěno na Hieronymus a přezdívku Bosch, která je nejspíše zkrácením jména jeho rodného města `sHertogenbosch (Bois-le-Duc neboli Vévodův les), přijal ještě za svého života, jak dokazuje záznam v registrech bratrstva Panny Marie z let 1509 - 1510: „Jheronymus van Aken, malíř, který se podepisuje jako Bosch“.

Důvodem k přijetí jména města, kde se narodil a prožil celý život, jako přezdívky mohl být malířův věhlas. Bosch známým a ceněným malířem již za svého života. Ve Španělsku mu říkali Geronimo Bosco nebo el Bosco, v Itálii byl znám jako Gerolamo Boschi Fiammengo nebo Bosco di Balduc, v 16. a 17. století pak převládala forma Bos, což je mimochodem také správná výslovnost jeho jména.

Malíř Jeroným

Bosch pocházel z malířské rodiny. Jeho dědeček Jan, dva strýcové, otec a bratr se stali umělci plátna a štětce. Žádný z nich však nedosáhl jeho dovednosti a slávy.

Nevíme přesně, kdy se Jeroným narodil, obecně se usuzuje, že se tak stalo někdy kolem roku 1450. Přestože byl vysoce ceněn svými prvními životopisci, dozvídáme se od nich velice málo o jeho skutečném životě. Fakta, která máme, jsou velice kusá. V letech 1478 až 1494 spolupracoval s architektem, stavitelem a rytcem Allaertem de Hameelem, který podle jeho děl pořizoval rytiny. Tento muž vedl stavbu katedrály sv. Jana v Hertogenbosch, patřící mezi nejvýznamnější v Nizozemsku, a není vyloučeno, že oba umělci se ve své tvorbě navzájem ovlivňovali a inspirovali. Byli členy vlivného bratrstva Panny Marie, které se při katedrále sdružovalo. Stavitel a architekt Hameel mohl před stavovat pro Bosche zdroj informací ze stavitelsko zednářského cechu, v němž se podle tradic uchovalo mnoho tajemství souvisejících se stavbami katedrál, tajnou geometrii počínaje a různými mýty konče.

01_KatedralaV roce 1480 je Bosch nazýván v dokumentech Jeroen de maelre, malíř Jeroným, podle čehož se dá usuzovat, že byl v té době již řádným a vyučeným členem malířského cechu, tedy Mistrem malířem. Z téže doby existuje první zmínka o Boschově manželství. Jeho ženou se stala Aleyt, narozená v roce 1453. Otcem nevěsty byl bohatý obchodník Goyard van der Mervenne. Pokud už v této době nebyl Bosch sám bohatým a váženým občanem, určitě si sňatkem hmotně i společensky polepšil. Dostal věnem mimo jiné i pozemky v Oirschotu, nedaleko od 's Hertogenbosch.

Ovšem vztahy s obchodníkovou rodinou se nevyznačovaly asi nejlepší atmosférou. Ze záznamů se dozvídáme, že Bosch často vystupoval jako Aleytin „manžel a zástupce“ v soudních sporech se svým tchánem.

Bosch patřil k movitějším mužům, což potvrzují daně, které musel platit. Jako dobrý příklad jeho blahobytu nám může posloužit umělcův dům, který stával přímo na náměstí.

Záznamů o životě Hieronyma Bosche máme pohříchu málo. Posledním z nich nacházíme v dokumentech bratrstva Panny Marie. Je to zpráva ze dne 9. srpna 1516, kdy se konal v kapli bratrstva v chrámu sv. Jana v `s Hertogenbosch slavnostní pohřeb „zesnulého spolubratra Jenýroma z Cách zvaného Bosch, slavného malíře“. Bosch zemřel pravděpodobně několik dnů před tím, přesné datum však neznáme.

VínoBoschTarotAdopce