Objednávka |Napište nám

Druhá přednáška se koná v červnu

Pokračujeme v cyklu přednášek - druhá se bude konat v úterý, 13. 6. 2023

Cyklus přednášek v Praze

OD JESKYNÍ PO ZEDNÁŘSKÉ LÓŽE

Antická mystéria a symbolika tajných společností v průběhu věků

Tento bude zaměřený na historii a symboliku tajných společenství od pravěkých jeskyní,
přes antická mystéria, gotická bratrstva a cechy až po zednářské lóže.
Budeme se věnovat širokým souvislostem a přednáška bude vždy doplněna promítáním.


Patroni a svatí naší země

Úterý, 13. 6. 2023
18:00 – 21:00 hodin
Praha

Tentokráte se budeme věnovat významným patronům a svatým, především svatému Václavovi,
Vojtěchovi a Prokopovi. Nebudou chybět také svatý Karel Veliký a svatá Kateřina,
kteří byli nejoblíbenějšími císaře Karla IV. Samozřejmě se zmíníme o svaté Ludmile,
svatém Ivanovi, ale také Cyrilu a Metodějovi.Máte-li zájem se přednášky zúčastnit, napište nám a my Vám rádi zašleme podrobnější informace.
VínoBoschTarotAdopce