Objednávka |Napište nám

Květnové přednášky

V květnu se uskuteční veřejnosti přístupné přednášky - o zednářské symbolice a také o Hieronymu Boschovi... - v Šumperku a v Březnici na Příbramsku...


Zednáři a tajné organizace
Symbolika zasvětitelských spolků v architektuře

Termín: Středa, 16. 5. 2018 // 18:30 hodin
Místo:    

Přednáška přiblíží tajné (zasvěcovací) spolky od antiky po současnost, především antický kult boha Mithry, rosenkruciány a svobodné zednáře. Prostřednictvím fotografií se přeneseme do míst, která sloužila k setkávání a rituálním obřadům, u nás i v zahraničí. Přiblížíme si výzdobu (symboly) a charakter staveb, ve kterých se zasvěcenci scházeli a které pro takové účely budovali.

K dispozici bude nová kniha „Prahou po stopách zednářské symboliky“ a oba autoři ji zájemcům rádi podepíší.

Hieronymus Bosch


Datum:  Sobota, 19. 5. 2018 // 20:00 hodin
Místo:    Špejchar, Březnice

Přednáška o životě a díle nizozemského malíře Hieronyma Bosche (1450–1516), jehož tvorba i po pěti staletích udivuje a oslovuje pozorovatele napříč generacemi. Prostřednictvím detailů se podíváme do nitra obrazů, jejichž obsah dodnes není zcela objasněn. Jaký vzkaz a symboliku můžeme vyčíst z Boschových obrazů?


Díky promítání detailů se „projdeme“ jednotlivými částmi fascinujícího triptychu „Zahrada pozemských rozkoší“, ze sbírek španělského muzea Prado v Madridu. Jedním z posledních děl je kráčející poutník, takzvaný „Marnotratný syn“, který může být klíčem k Boschově symbolice.

VínoBoschTarotAdopce